ucenicki-dom-podmurvice

Učenička zadruga "Murvica"

UČENIČKI DOM PODMURVICE

UZ-MURVICA

Učenička zadruga Murvica je dragovoljna interesna učenička organizacija koja pridonosi ostvarivanju ciljeva i zadaća odgoja i obrazovanja učenika programom rada koji spaja znanstvene spoznaje i učenje te proizvodan i koristan rad.

Svrha


Primjerenim metodičkim postupcima omogućiti učenicima razvoj sklonosti, interesa i sposobnosti te stjecanje, produbljivanje i primjenu gospodarskih, društvenih i srodnih znanja iz područja važnih za cjelokupan proizvodni proces od njegova planiranja do tržišnog i drugog vrednovanja rezultata rada.

U Zadruzi se posebno razvijaju i njeguju radne navike, radne vrijednosti i stvaralaštvo, stječe znanje i svijest o načinima i potrebi očuvanja prirode kao i njegovanja baštine i pučkog stvaralaštva te stvaraju preduvjeti za prijenos i praktičnu primjenu znanja u životu i lokalnoj sredini.

Sekcije


U Zadruzi djeluju: Likovno-dizajnerska sekcija, Keramička sekcija, Ekološka sekcija, Foto i video sekcije i Škola životnih vještina

Dokumenti


Kontakt


PREDSJEDNICA ZADRUGE:
ravnateljica Ljiljana Kencel, prof.
ravnateljica@ucenicki-dom-podmurvice.hr


VODITELJICA ZADRUGE:
Nikolina Pajnić, mag. paed.
nikolina.pajnic@skole.hr

Likovno-dizajnerska sekcija


Likovnim postupcima unutar različitih likovnih područja njegovat će se i razvijati likovna radoznalost kojom se potiče likovno stvaralaštvo, usvajanje likovnog jezika, razvijaju se vizualna percepcija, mašta, estetski senzibilitet te likovno kreativno mišljenje. Aktivnosti koje najčešće provodimo su: osmišljavanje i izrada dekoracija, panoa te instalacija povodom obilježavanja važnijih dana u školskoj godini, osmišljavanje scenografskih rješenja prilikom predstava i priredbi, sudjelovanje i organizacija izložba učeničkih likovnih radova, sudjelovanje u likovnim kolonijama, natjecanjima, školama te na Domijadi. Njegovanjem likovnosti, odnosno kreativnosti, pripremamo naše učenike za nadolazeće djelatnosti u kojima su likovna estetska, vizualna i umjetnička vještina neophodne.

Voditeljica: Dijana Janković, prof.


Keramička sekcija


Kroz keramičke aktivnosti, učenike potičemo na likovno i kreativno izražavanje. Keramika u sebi ujedinjuje elemente kiparstva i slikarstva. Uz stručno vodstvo, učenici svladavaju osnove o svojstvima i vrstama gline, tehnici modeliranja, dekoriranja, načinima bojanja gline te svojstvima glazura. Također, učenici se upoznaju s potrebnim alatima korištenjem keramičke peći, načinu slaganja i paljenja gline.

Učenici kroz rad u glini otkrivaju da granice njihove mašte ne postoje. Razvijaju samosvijest i koncentraciju, a rad s glinom ima i terapijsko djelovanje – umiruje i relaksira. U keramičkoj sekciji, učenici se upoznaju s običajima našeg kraja i zavičajnom likovnom baštinom te naučeno reinterpretiraju u likovni jezik dajući svojim radovima jednu novu vrijednost. Učenici keramičke sekcije redovito sudjeluju na izložbama, smotrama i likovnim susretima.

Voditeljica: Maja Dinić, prof.


Ekološka sekcija


Ključna svrha ekološke sekcije je razvoj stavova i vještina potrebnih za razumijevanje i uzimanje u obzir međusobne povezanosti čovjeka, njegove kulture i njegovog živog i neživog svijeta, odnosno razvijanje svijesti o važnosti vlastite odgovornosti u održavanju biosfere kao i odgovornog djelovanja, pri zadovoljavanju potreba čovječanstva, koje se zasniva na čuvanju svih resursa na Zemlji.

Aktivnosti sekcije su usmjerene na učenje o vrijednostima, formiranje zdravih životnih stilova i radnih navika, promicanje kulture rada, pravilno korištenje prirodnih materijala i proizvodnju pripravaka iz prirode, održavanje čistog okoliša te očuvanje povijesne i kulturne baštine.

Voditeljica: Vivijana Lovrinić, mag. ing.


Video sekcija


Rad video sekcije usredotočen je na razvijanje kompetentnog korištenja audio-vizualnih medija, poticanje kreativnog filmskog stvaralaštva i poznavanja filmske umjetnosti. Učenici razvijaju svoje vještine produkcije video uradaka (snimanja i montiranja) kao i osmišljavanje filmskih projekata – poput osmišljavanja kratkih igranih ili dokumentarnih filmova. Video sekcija dokumentarno popraćuje bitne događaje u Domu ili aktivnosti izvan Doma, svojim kreativnim radovima sudjeluje na natjecanjima te provodi filmske večeri u Domu. Video je u suvremenom društvu jedan od primarnih medija kojima se rado koriste mladi i kao takav je pogodan za širenje događanja na društvenim medijima.

Voditeljica: Antonija Mežnarić, mag. philol. croat.


Foto sekcija


Fotografija je u današnjem društvu postala vrlo važan medij za precizan prikaz stvarnosti i bilježenje raspoloženja i trenutaka, ali i dokumentarno bilježenje i izvještavanje. Kroz fotografsko stvaralaštvo, kod učenika potičemo izražavanje vlastitih kreativnosti i emocija, kao i dokumentiranje trenutaka u vremenu i prostoru. Osim usmjerenosti na stvaranje umjetničkih fotografija, foto sekcija sudjeluje u fotografiranju važnih trenutaka u Domu, posjećuje izložbe, surađuje s foto klubovima, sudjeluje na natjecanjima, ali i organizira svoje izložbe dajući tako umjetničku vrijednost nastalim fotografijama.

Voditeljica: Olivia Vukić, dipl. ped.-prof.


Škola životnih vještina


Razvijanjem životnih vještina nastojimo aktivirati i jačati potencijale učenika s ciljem njihova optimalnog psiho-fizičkog i socio-emocionalnog razvoja kako bi aktivno pridonosili društvu i mijenjali svijet oko sebe. Sekcija je usmjerena na obilježavanje važnih datuma, reagiranje na aktualna društvena događanja te organizaciju humanitarnih i volonterskih aktivnosti koje se uklapaju u ciljeve posebnog programa.

Voditeljice: Barbara Maras, prof., Jelena Krpan, prof. i Orijana Jeličić, prof.


Sadržaj


SURADNJA S VELEUČILIŠTEM U RIJECI

Osnivanjem Učeničke zadruge „Murvica“ i planiranjem njenih aktivnosti, u ožujku ove godine, put nas je odveo do Veleučilišta u Rijeci i voditeljice stručnog studija Održivog
agroturizma dr. sc. Slavice Dudaš. Naše su odgajateljice Vivijana Lovrinić i Nikolina Pajnić posjetile prostore Veleučilišta, upoznale se s planom i programom njihova studija, predstavile
viziju i misiju našega Doma te tako učinile prve korake za daljnje planiranje suradnje dviju ustanova.

PROČITAJ VIŠE

RADIONICA EKO PRINTA

Našim je učenicima i odgajateljima Andrea Anić Dokmanović, inženjerka tekstilne tehnologije i modna dizajnerica, na kreativan način pokazala tehniku eko printa na radionici koja se održala u Učeničkom domu Podmurvice Rijeka 3. svibnja 2023. godine.

PROČITAJ VIŠE

ZASIJAVANJE KAMILICE I NEVENA – ZA KUKCE OPRAŠIVAČE I ZADRUGARE

Prestankom nepovoljnih vremenskih uvjeta, nastavili smo s akcijama zasijavanja livade biljkama koje privlače kukce oprašivače planiranih u Erasmus+ projektu. Ovaj put smo se odlučili za sijanje kamilice i nevena, dobro poznatih zavičajnih biljaka koje su, uz sve već znane dobrobiti, pogodne za privlačenje pčela i insekata oprašivača zahvaljujući bogatstvu nektara.

PROČITAJ VIŠE

OSNOVANA UČENIČKA ZADRUGA „MURVICA“

Ponosni na naš sustavan, kreativan i uspješan odgojno-obrazovni rad, ostvarili smo ideju osnivanja Učeničke zadruge „Murvica“. Osnivačka skupština održala se u listopadu prošle godine, a 14. veljače 2023. godine, na sjednici Upravnog odbora Hrvatskog saveza učeničkih zadruga, donesena je odluka o našem prijemu u redovno članstvo.

PROČITAJ VIŠE

Kontaktirajte nas

Pitajte što Vas zanima i odgovorit ćemo Vam u najkraćem mogućem roku.

KONTAKT INFORMACIJE