ucenicki-dom-podmurvice

UČENIČKI DOM "PODMURVICE", RIJEKA

MENTORSKI PROGRAMI

Mentorski programi – područja rada u odgojnim skupinama

podmurvice

ČUVANJE I UNAPREĐIVANJE ZDRAVLJA


Cilj je poticati razinu zdravstvene kulture učenika te kulture zajedničkog življenja. Naglasak je na osobnoj higijeni učenika, higijeni prostora u kojem žive i na uravnoteženoj te zdravoj prehrani. Radi se na edukaciji učenika o zdravom stilu života kroz sport i rekreaciju.

KOGNITIVNI RAZVOJ


Kognitivni razvoj je nedjeljivi dio cjelokupnog razvoja mlade osobe. Cilj je poticanje kognitivnog razvoja učenika. Posebna pozornost se pridaje planiranju i organiziranju redovitog učenja, praćenju ostvarivanja školskog uspjeha, motivaciji za učenje, unapređenju vještina učenja, kao i utvrđivanja individualnih potreba u učenju.


podmurvice

SOCIO-EMOCIONALNO PODRUČJE


Cilj je razvijati socijalne i emocionalne kompetencije, vještine te socio-emocionalno učenje.Posebno se radi na području adaptacije novih učenika, socijalizaciji, razvoju samopoštovanja i samopouzdanja, osobne odgovornosti, samostalnosti i kvalitetnim međuljudskim odnosima uz razvijanje tolerancije i poštivanja različitosti.


KREATIVNOST


Uvažavanje i razvijanje kreativnosti,interesa i sklonosti učenika na raznim područjima. Kroz svakodnevne dnevne aktivnosti potiče se učenike da kreiraju domsko okruženje, predlažu kreativna rješenja, otkrivaju zadovoljstvo stvaranja i prepoznaju značaj aktivnog življenja te razvijanja svoje osobnosti.

Kontaktirajte nas

Pitajte što Vas zanima i odgovorit ćemo Vam u najkraćem mogućem roku.

KONTAKT INFORMACIJE